logo

O nas

O nas

Akademia Talentów jest przedszkolem publicznym mieszczącym się przy ulicy Irysowej 15 i Dworcowej 33 w Nekli. Przedszkole rozpoczęło swoja działalność 1 września 2014 roku.

W nowoczesnych i funkcjonalnych budynkach (z bezpośrednim dostępem do dużych placów zabaw) znajdują się – przygotowane z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie dzieci – sale dydaktyczne.

W roku szkolnym 2017/2018 utworzonych zostało pięć grup: Plastyków, Muzyków, Sportowców, Poetów i Malarzy. Przedszkolaki pod baczną opieką kadry pedagogicznej rozwijają swoje umiejętności i zdobywają wiedzę o otaczającym świecie.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w od. godz. 8.00 do 13.00, ale placówka organizuje zajęcia i opiekę od godz. 6.30 do 17.30.

Dzieciom zapewniamy m.in.:

  • atrakcyjne zajęcia w małych grupach,

  • indywidualizację pracy w zespołach,

  • szereg zajęć ponadprogramowych,

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

  • treningi na minisali gimnastycznej.

 

Plan dnia:

Od 6.30 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych

8.00 - poranna gimnastyka, zabawy w kręgu, przygotowanie do śniadania

8.30 – pierwsze śniadanie

9.00 - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego (w tym również: język angielski, rytmika, religia, logopedia)

10.00 - drugie śniadanie

10.20 - realizacja podstawy programowej oraz pobyt na placu zabaw, spacery lub ćwiczenia na minisali gimnastycznej

12.30 - obiad, rozchodzenie się dzieci

13.00 - leżakowanie/poobiedni odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

Od 14.00 - zajęcia dodatkowe

14.45 - podwieczorek.

15.00 – 17.30 - swobodne zabawy, praca w grupach według zainteresowań (m.in. zajęcia plastyczne, warsztaty teatralne, ćwiczenia gimnastyczne), rozchodzenie się dzieci.


 

Grupy przedszkolne:

Muzycy – oddział trzylatków

Nauczyciel wychowawca: Dominika Maciejewska

Nauczyciel: Klaudia Szwacińska

 

Plastycy – oddział trzylatków

Nauczyciel wychowawca: Anna Styczyńska

Opiekun: Karolina Zacholska

 

Sportowcy – oddział czterolatków

Nauczyciel wychowawca: Sandra Lisiak

Opiekun: Malwina Kubiaczyk

 

Poeci – oddział pięciolatków

Nauczyciel wychowawca: Natalia Jaruszewska 

Opiekun: Karina Młynarczyk

 

Malarze – oddział sześciolatków

Nauczyciel wychowawca: Marzena Nowaczyk

Nauczyciel: Katarzyna Matuszak

 

Opłaty:

Pobyt dzieci w godzinach od 8.00 – 13.00 jest bezpłatny.

Każda dodatkowa godzina: 1zł.

Z powyższej opłaty zwolnione są dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Całodzienne wyżywienie: 8zł.

Opłaty podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka.

 

Płatności regulowane są przelewem na podstawie rachunków za poszczególne miesiące

na konto bankowe BZ WBK 42 1090 1421 0000 0001 2380 5113.

 

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl